Menighedsrådet

Menighedsrådets e-mail: margrethekirken@margrethekirken.com

Menighedsrådets Medlemmer:

Formand Mogens Skriver Frandsen
Telefon: +45 23 41 52 12
E-mail:  m-m.frandsen@mail.dk

Næstformand Helle Tychsen
Telefon: +45 25 96 29 49
E-mail: helletychsen@hotmail.com

Kasserer - vakant           

Medlem Anne Bjerngaard
Telefon:+ 34 627 723 634 
E-mail: annebjerngaard@hotmail.com  

Medlem Lilian Aarestrup 
Telefon: +34 607 503 267   
E-mail: l.aarestrup@gmail.com

Medlem Linda Olesen Bloch 
Telefon: +34 622 824 363 
E-Mail: go2linda@gmail.com