Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Meighedsrådets Udvalg

Denne side opdateres løbende.

Udvalgene er her nævnt i numerisk rækkefølge. Under denne liste er der en uddybning af hver enkelt udvalg.

1. Økonomiudvalg og Kirketjeneste

2. Sekretariatsudvalg

3. Arrangemetsudvalg

4. Køkkenudvalg

5. Socialudvalg

6. Aktivitetsudvalg

7. Kirkebladsudvalg

8. Bygningsudvalg

9. IT udvalg

 

1. Økonomiudvalg og Kirketjeneste

Økonomi:

Kassereren er valgt blandt Menighedsrådets medlemmer i Margrethekirken og har ansvaret for kirkens økonomi. Økonomiudvalget  har følgende sammensætning.

Formand:

Ulla Müller, +34 952 669 737, ulla704@gmail.com

Udvalgsmedlemmer:

Ejler Wandahl, +34 952 568 451, wandahl@hotmail.com  

Helle Tychsen, +34 609 574 450, mail - helletychsen@hotmail.com

Mogens Skriver Frandsen, +34 658 638 427, m-m.frandsen@mail.dk

Arbejdsopgaver:

Udarbejdelse af budgetter til godkendelse i Menighedsrådet og på Årsmødet i marts måned.
Budgetstyring med evt.forslag til budgetændringer, som merforbrug og kompenserende mindre forbrug. Forslag til donationer fra Margrethekirkens Venner og andre. Afklarende møder med de øvrige udvalgsformænd der er ansvarlige for deløkonomien i deres eget udvalg. 

Placering af frie midler efter gældende regler til bedst mulig afkast.

Forelæggelser af måneds / kvartalsafstemninger for Menighedsrådet.

Ansvarlig for alle ud- og indbetalinger.

Ansvarlig for anvendelse af social og nødhjælpskonto i samarbejde med præsten og menighedsrådsformanden.

Opfølgning af kontingentindbetalinger herunder påmindelse for manglende betalinger.

Ansvarlig for løn til personale efter gældende kontrakter/beskrivelser.

Opfølgning af indbetalt /ikke indbetalt kirkeskat med aktivitet nr.9 samt påmindelser.

Kirketjeneste og Kordegn:

Udvalgsformanden er ansvarlig for den praktiske i afviklingen af kirketjenesten og støttes i dette abejde af udvalgsts medlemmer og kordegnen.

Pastor Iben Snell har ansvaret for det kirkelige indhold.

Formand

Helle Tychsen, +34 609 574 450, mail - helletychsen@hotmail.com

Udvalgsmedlemmer

Iben Snell +34 952 460 495, pastor@margrethekirken.com

Ejler Wandahl, +34 952 568 451, wandahl@hotmail.com

Mogens Skriver Frandsen, +34 658 638 427, m-m.frandsen@mail.dk

 

2. Sekretariatsudvalg

3. Arrangemetsudvalg

4. Køkkenudvalg

 

5. Socialudvalg
Det overordnede arbejde i socialudvalget er, at koordinere med Mijas kommune om, hvor der er et behov for at hjælpe i forhold til de midler, vi har til rådighed.

Ligeledes samarbejder udvalget med Bodil og Børge Lok og besøgsvennetjenesten. Sidst, men ikke mindst varetager udvalget kirkens forpligtelse overfor svage og syge medlemmer og andre, når behovet er der, og at der altid tænkes i kirkeregi på, hvad kan vi gøre for at hjælpe og lindre.

Slutelig varetager udvalget Margrethekirkens forpligtelse overfor for svage danske medlemmer og andre, når der opstår er behov.

Udvagsformand

Iben Snell +34 952 460 495, pastor@margrethekirken.com

Udvalgsmedlemmer

Ejler Wandahl, +34 952 568 451, wandahl@hotmail.com  

Helle Tychsen, +34 609 574 450, mail - helletychsen@hotmail.com

Ulla Müller, +34 952 669 737, ulla704@gmail.com

Jette Aabo, +45 28 89 66 90, jaanluna2@gmail.com

Hanne Vogtmann, +34 605 293 000, hanne-iris@hotmail.com

Kaj Jensen +34                                  jensenkaj@privat.dk

 

6. Aktivitetsudvalg


7. Kirkebladsudvalg

 

8. Bygningsudvalg
Det er udvalgsmedlemmernes opgave at at føre tilsyn med Margrethekirken og præsteboligen. Udvalgst skal drage omsorg for at bygningerne til stadighed har en høj standard og at bygningedele med stor slitage vedligeholdes hyppigere end bygningsdele med mindre slidtage. Pludseligopståede skader repareres omgående. Udvalget udarbejder en "Drift og vedligeholdelsesplan" for begge adresser.

Udvalgsformand

Uffe Larsen, +34609 500 096, uffelarsen45@gmail.com

Udvalgsmedlemmer

Helle Tychsen, +34 609 574 450, mail - helletychsen@hotmail.com 

Mogens Skriver Frandsen, +34 658 638 427, m-m.frandsen@mail.dk

 

9. IT udvalg
IT udvalget har Iben Snell og Mogens Skriver Frandsen som aktive medlemmer. De sørger for at Margretekirkens hjememside altid er up to date.

Iben Snell +34 952 460 495, pastor@margrethekirken.com

 

Formand          Ejler Wandahl, +34 952 568 451, wandahl@hotmail.com  

Næstformand  Helle Tychsen, +34 609 574 450, mail - helletychsen@hotmail.com

Kasserer          Ulla Müller, +34 952 669 737, ulla704@gmail.com

Medlem            Uffe Larsen, +34609 500 096, uffelarsen45@gmail.com

Medlem            Mogens Skriver Frandsen, +34 658 638 427, m-m.frandsen@mail.dk

Medlem            Jette Aabo, +45 28 89 66 90, jaanluna2@gmail.com

Suppleant         Hanne Vogtmann, +34 605 293 000, hanne-iris@hotmail.com